2020 оны 7 сарын 12 ны өдөр

Хууль, журам

Command item
 

ХАМТЫН ГЭРЭЭ

БЗД-ИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
НИЙСЛЭЛИЙН БЗД-ИЙН 33-Р ДУНД СУРГУУЛИЙН ЗАХИРГАА БОЛОН БАГШ АЖИЛЧДЫН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ХАМТЫН ГЭРЭЭНЭГ. Зорилго

    Монгол Улсын Хөдөлмөрийн хууль, Боловсролын багц хууль, Халамжийн хууль, Нийгмийн даатгалын багц хууль, Төрийн албаны хууль, МҮЭ-үүдийн тухай хуу ... Дэлгэрэнгүй »

ЕБС-ИЙН БАГШИД БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГУУЛАХ ХҮСЭЛТ

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн

захирлын 2014 оны 03 –р сарын 05-ны өдрийн

 А/16 дугаар тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт

 

 

ЕБС-ИЙН БАГШИД БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГУУЛАХ ХҮСЭЛТ

_______________________аймаг /хот/ ______________________сум /дүүрэг/-ын

__________________________________________________________сургуулийн


 

Одоогийн албан тушаал:______________________________________________

Дэлгэрэнгүй »

Нийслэлийн баянзүрх дүүргийн, баатар хот москвагийн нэрэмжит, улсын тэргүүний 33 дугаар сургуулийн дотоод журам

Нэг.Нийтлэг үндэслэл


1.1.    Энэхүү журмын зорилго нь тус сургуулийн хөдөлмөрийн болон сургалт-хүмүүжлийн үйл ажиллагаатай холбогдох харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2.    Сургуулийн багш, ажилтан, суралцагч, эцэг эх, асран хамгаалагч болон сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаанд оролцогч хүн бүр уг журмыг чанд биелүүлэ ... Дэлгэрэнгүй »

Scroll To Top