2020 оны 7 сарын 12 ны өдөр
    • Тус сургууль Баянзүрх дүүргийн 3-р хороо, 12-р хороолол Сансарын тунелийн дэргэд байрладаг. 1966 онд ЗХУ-ын тусламжтайгаар байгуулагдсан. 1966 онд Баатар хот Москвагийн нэрэмжит болсон. 1978 оноос хими, 1996 оноос математик, орос англи хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалт хичээллүүлж эхэлсэн. 2016-2017 оны хичээлийн жилд 78 бүлэгт 3389 гаруй сурагч суралцаж 165 багш, ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна.

Scroll To Top